Programe 100% adaptate de pregătire psihologică

Aceste programe de antrenament psihologic sunt concepute pentru cluburi sportive, școli de artă, instituții de învățământ de stat și private, în care se pregătesc pentru performanță copii, adolescenți și adulți.

Programele personalizate de antrenament psihologic sunt benefice atât pentru cei care se pregătesc pentru performanță, cât și pentru organizațiile în care se antrenează.

Posibilități de colaborare

Modalitatea de colaborare este stabilită prin clarificarea următoarelor aspecte:

 • Tipul de pregătire psihologică
 • Structura
 • Durata
 • Numărul de sesiuni
 • Frecvența

1. Tipul de pregătire psihologică

 • Pregătire generală, pentru dezvoltarea continuă
 • Pregătire pentru concurs/ competiție/ spectacol/ examen
 • Pregătire pentru un eveniment specific: un anumit concurs (ex.: olimpiada la o materie școlară), o numită competiție (cupă, campionat, jocuri olimpice etc.), un anumit spectacol, un anumit examen (ex: evaluare națională, pentru bacalaureat, admitere)
 • Pregătire pentru confruntarea cu un anumit adversar (în special în sport, dar nu numai).

2. Structura programului de pregătire psihologică

Cu cât programul de pregătire psihologică este mai complet, cu atât efectele acestuia sunt mai pozitive, mai benefice.

Raportat la necesitățile, obiectivele și posibilitățile de participare ale celor implicați, și ținând cont de specificul activității desfășurate, programul de antrenament psihologic poate include unul, mai multe sau toate aceste elemente:

 • Sesiuni de lucru individuale cu cei care se pregătesc pentru performanță (copii/ adolescenți/ adulți care desfășoară o activitate sportivă, artistică, științifică/ tehnică, școlară).
 • Sesiuni de lucru cu antrenorii/ profesorii. Principalele activități întreprinse în cadrul acestora sunt următoarele: identificăm factorii cheie de succes în activitatea desfășurată; elaborăm profilul de performanță; discutăm obiectivele antrenamentului psihologic pentru fiecare persoană care beneficiază de pregătire și la nivel de echipă/ grup de pregătire (după caz); monitorizăm progresul și actualizăm informațiile cu privire la necesitățile de dezvoltare a abilităților psihice; stabilim planuri de acțiune pentru situațiile speciale etc.
 • Sesiuni de lucru cu părinții (în cazul copiilor și adolescenților) în scopul înțelegerii de către aceștia a mecanismelor psiho-sociale implicate în pregătirea pentru performanță și al adoptării de către aceștia a celor mai potrivite modalități de a sprijini copiii/ adolescenții în procesul de evoluție personală, atât în domeniul de activitate specifică, cât și în viață în general.
 • Sesiuni de lucru comune cu antrenorii și cu cei care se pregătesc pentru performanță, individuale și de echipă/ grup (după caz). Principalele activități întreprinse în cadrul acestora sunt următoarele: agreăm obiectivele antrenamentului psihologic; monitorizăm progresul; discutăm situațiile speciale; stabilim planuri de acțiune specifice etc.
 • Sesiuni de lucru comune cu antrenorul, părinții și copiii/ adolescenții. Principalele activități întreprinse în cadrul acestora sunt următoarele: agreăm obiectivele antrenamentului psihologic; monitorizăm progresul; discutăm situațiile speciale; stabilim planuri de acțiune specifice etc.
 • Sesiuni de construcție a echipei. În sporturile de echipă, motivul realizării acestor activități de construire a echipei este evident. În sporturile individuale, premisa de la care pornim este următoarea: de calitatea relațiilor dintre cei care se antrenează împreună depinde calitatea antrenamentelor și implicit pregătirea pentru performanță. Obiectivele activităților de construire a echipelor sunt legate în principal de: (a) gestionarea eficace și eficientă a proceselor din cadru echipei (stabilirea obiectivelor, monitorizarea performanței, comunicarea interpersonală și interacțiunea constructivă, rezolvarea problemelor); (b) gestionarea stărilor emergente (colaborare, coeziune, eficiență colectivă); (c) dezvoltarea identității, îmbunătățirea funcționării și dezvoltarea performanței echipei.
 • Sesiuni de lucru de grup cu părinții și copiii/ adolescenții din cadrul echipei/ grupei de antrenament, cu/ fără participarea antrenorilor/ profesorilor, în scopul identificării anumitor aspecte care pot fi îmbunătățite și al armonizării relațiilor dintre aceștia în vederea susținerii optime a copiilor/ adolescenților de către părinți.
 • Sesiuni de lucru cu fiecare copil/ adolescent și părinții acestuia. Aceste întâlniri au obiectivul de a facilita dobândirea unei perspective comune asupra pregătirii pentru performanță în activitatea desfășurată de copil/ adolescent și armonizarea relațiilor dintre părinți și copil/ adolescent. Acestea conduc către o mai bună susținere a copiilor/ adolescenților de către părinți și o asumarea responsabilităților necesare, specifice vârstei, de către copii/ adolescenți.
 • Observarea copiilor/ adolescenților/ adulților care se pregătesc pentru performanță în timpul antrenamentelor și/sau pe parcursul competițiilor.
 • Asistență psihologică la competiții – în principal în activitățile sportive.

3. Durata, numărul de sesiuni și frecvența

Durata colaborării, numărul de sesiuni, frecvența și timpul alocat fiecărui tip de activitate sunt stabilite în funcție de specificul activității și de necesitățile, obiectivele și disponibilitatea beneficiarilor.

Putem comunica oricând pentru a îți oferi toate informațiile de care ai nevoie.

Decizia ta de a colabora se poate concretiza contactându-mă direct începând de acum.