Introducere în antrenamentul psihologic pentru performanță – cadre didactice

Ești profesor sau învățător? Hai să facem treabă bună împreună!

CE FACEM MAI EXACT

Cursul PRACTIC

➡️ Introducere în antrenamentul psihologic pentru pentru performanță școlară, relaționare constructivă și sănătate mentală

Pe baza experienței acumulate în programele individuale și de grup, de pregătire psihologică, realizate în colaborare cu diferite cluburi sportive și alte tipuri de organizații, familii, părinți, adolescenți și copii, am creat și dezvolt în continuare Campioni cu viață bună® – program integrat de antrenament psihologic. Până la lansarea acestuia în sistem deschis, am sesizat necesitatea unei etape intermediare, pregătitoare, care constă tocmai în parcurgerea modulele introductive de către:

 • Adolescenți și părinți
 • Cadre didactice din învățământul preuniversitar
 • Antrenori

Antrenamentul psihologic este o metodologie de lucru la nivel individual și de grup, concepută pe măsura, specificul, necesitățile și obiectivele oamenilor și/sau echipelor, pusă în acțiune prin disponibilitatea și efortul acestora de utilizare eficace și eficientă a mecanismelor psihice și capacităților mentale, respectiv de gestionare a proceselor de grup și a stărilor emergente, în vederea evoluției continue, a creșterii performanței și a vieții bune împreună.

PENTRU CINE

➡️ Profesori din învățământul gimnazial
➡️ Profesori din învățământul liceal
➡️ Învățători

Te regăsești în una din aceste categorii? Ai posibilitatea să afli informații actuale și foarte utile, și să simți pe pielea ta ce înseamnă psihologia performanței și a vieții bune. Te asigur că este de foarte bine! 🌞

PROBLEMELE PE CARE LE ADRESĂM

Probleme cu care se confruntă profesorii și învățătorii

 • Gestionarea nevoilor elevilor în contextul diversității acestora, care este o rezultantă a mai multor factori: aptitudini și stiluri de învățare; motivație și implicare; stiluri parentale etc.
 • Dificultăți în comunicarea și relaționarea cu părinții.
 • Sistemul de învățământ în care evaluarea elevilor și chiar a profesorilor este făcută pe baza rezultatelor la testele standardizate.
 • Subaprecierea importanței activității pe care o desfășoară în școli.
 • Efortul mai mare de adaptare, necesar ca urmare a faptului că softul mental, felul în care gestionează emoțiile și modul de comunicare și relaționare se schimbă tot mai rapid de la o generație la alta de copii și adolescenți.
 • Stres și anxietatea generate de specificul activității didactice și de factorii menționați mai sus.
 • Și altele. Care?

Probleme cu care se confruntă copiii și adolescenții

 • Încredere scăzută în forțele proprii
 • Imagine de sine negativă
 • Motivație difuză, fluctuantă
 • Anxietate
 • Perfecționism / nepăsare
 • Lipsa clarității, conflicte interioare
 • Exprimarea exacerbată a emoțiilor
 • Comunicare negativă, uneori violentă
 • Probleme de relaționare
 • Individualism, izolare, abilități scăzute de lucru în echipă
 • Și altele. Care?

BENEFICII

Pentru cadrele didactice

 • Înțeleg care este formula performanței și învață să îi sprijine mai eficient pe elevi să reducă interferențele și să depună efortul necesar pentru dezvoltarea performanței în activitatea școlară.
 • Deprind tehnici de antrenament psihologic pe care le pot utiliza cu elevii (relaxare mentală, ancorare în stare resursă, imagerie mentală, gestionarea gândurilor și a emoțiilor, autoreglare, utilizarea atenției, comunicare constructivă etc.).
 • Îi îndrumă mai adecvat pe elevi în scopul vieții bune și al evoluției personale.
 • Acționează mai eficace și eficient pentru îmbunătățirea relațiilor cu elevii.
 • Comunică mai constructiv pentru a îi sprijini în mod adecvat în procesul de pregătire pentru performanță în vederea participării la concursurile și examenele școlare.
 • Își împrospătează informațiile referitoare la nevoile elevilor raportat la etapa de vârstă în care se află.
 • Înțeleg care sunt componentele rolului de părinte în relația cu copii/ adolescenții
 • Lucrează cu ei înșiși dobândind mai mult echilibru interior, ca premisă a susținerii potrivite a elevilor.

Pentru elevi

 • Se deschid mai mult către autocunoaștere.
 • Capătă mai multă încredere în forțele proprii.
 • Își creează o imagine de sine mai pozitivă.
 • Înțeleg cum funcționează motivația și descoperă factori motivaționali intrinseci (interiori), mai stabili și mai utili pe termen lung decât cei extrinseci (exteriori).
 • Se raportează mai corect la greșeli: le acceptă și învață din ele.
 • Le crește toleranța la frustrare.
 • Gestionează mai eficient emoțiile neplăcute și gândurile negative.
 • Învață să își regleze nivelul de activare.
 • Își educă atenția și o folosesc tot mai eficient în pregătirea pentru performanță.
 • Își dezvoltă capacitatea de a își gestiona așteptările în mod realist (bun management al așteptărilor).
 • Învață să stabilească obiective SMARTER, să își monitorizeze și să își evalueze progresul.
 • Pun mai mult accent pe procesul de pregătire și pe progres, înțelegând că rezultatele sunt o consecință a acțiunilor concrete.
 • Își dezvoltă abilitățile de comunicare constructivă cu propria persoană (comunicare internă, en. self-talk), cu colegii, cu părinții, cu antrenorii/ profesorii.
 • Se orientează mai mult către îmbunătățirea relațiilor cu părinții și cu antrenorii/ profesorii.
 • Învață să aplice corect formula performanței – pun accent pe efortul voluntar susținut și pe reducerea interferențelor.
 • Înțeleg care sunt mecanismele psihologice implicate în obținerea performanței și învață cum să le gestioneze și să le dezvolte.
 • Deprind tehnici de antrenament psihologic pe care le pot utiliza ori de câte ori este necesar (relaxare mentală, ancorare în stare resursă, imagerie mentală, gestionarea gândurilor și a emoțiilor, autoreglare, utilizarea atenției, comunicare constructivă etc.).
 • Își îmbunătățesc abilitățile de comunicare.
 • Își îmbunătățesc abilitățile de colaborare.
 • Crește coeziunea grupului (clasei).
 • Se îmbunătățește calitatea relațiilor interpersonmale dintre elevi, dintre elevi și cadrele didactice, și chiar dintre elevi și părinți.
 • Își explorează potențialul, talentele, aptitudinile.
 • Explorează și proiectează traiectorii posibile în viață, pe baza descoperirii calităților personale unice.

DESPRE MINE

De peste 8 ani antrenez psihologic adolescenți și copii care se pregătesc consecvent pentru performanță și viață bună. În programele de pregătire psihologică implic părinții și, ori de câte ori este posibil, antrenorii/ profesorii.

Când lucrăm în echipă acționăm mai eficient asupra factorilor care influențează performanța, sănătatea și starea de bine a adolescenților și copiilor. Generăm împreună soluțiile inovative necesare pentru performanța și evoluția la nivel individual și colectiv.

Sunt psiholog și psihoterapeut specialist, membru al Colegiului Psihologilor din România. De asemenea, am o serie de formări și specializări în training, coaching, nutriție, fitness, managementul resurselor umane ș.a.

Specializările multidisciplinare mă ajută să privesc omul pe de-a-ntregul, integrat în grupul, organizația și societatea din care face parte. De fiecare dată mă străduiesc să înțeleg problemele cu care se confruntă adolescenții/ copiii și părinții, precum și necesitățile și oportunitățile de evoluție ale acestora, dintr-o perspectivă amplă și detaliată.

PENTRU CE

➡️ Pentru a sprijini noile generații de copii și adolescenți să înțeleagă din vreme cum să își dezvolte și să își utilizeze capacitățile psihice, pentru a își aduce în lume calitățile personale, în beneficiul lor și al semenilor, în timp ce trăiesc o viață bună împreună.
➡️ Pentru a impulsiona părinții, profesorii și antrenorii să își actualizeze softul mental, în vederea creării celor mai potrivite contexte de evoluție pentru copii și adolescenți.

DE CE

De ani buni lucrez cu adolescenți și copii care se pregătesc pentru performanță. Părinții acestora participă și ei. De asemenea, în anumite proiecte sunt implicați antrenorii/ profesorii. Programele de antrenament psihologic și psihoterapie în care lucrăm în echipă au o rată mai mare de succes.

Am ajuns la concluzia că ceea ce am făcut până în prezent nu este suficient. Este necesar să pun mai mult în aplicare ideile cu care am pornit pe calea de liber profesionist: „Psihologia este acolo unde sunt oamenii” și „Scot psihoterapia din cabinet”.

Am în vedere în principal următoarele considerente:

Impactul este prea mic. Intervențiile personalizate sunt benefice pentru cei cu care colaborez, desigur. Dar, dintr-o perspectivă mai amplă, în etapa actuală de dezvoltare a domeniului psihologiei performanței în România, este insuficient lucrul doar la nivel individual, cu cei care fac ei înșiși pasul către psihologii specializați. Nu are forța să genereze o schimbare semnificativă în ceea ce privește conștientizarea beneficiilor antrenamentului psihologic de către părinți, profesori, antrenori, adolescenți și copii.

Reticența în fazele inițiale ale colaborării, a unora dintre oamenii cu care am lucrat. Îmbucurător este faptul că pe măsură ce au înțeles despre ce este vorba, deschiderea și implicarea au crescut, conducând la atingerea obiectivelor stabilite.

Reținerea, evitarea și refuzul multora dintre cei care se află în postura de a deschide calea către pregătirea psihologică a copiilor și adolescenților din organizațiile/ cluburile/ secțiile pe care le conduc. Mai puțin îmbucurător este faptul că majoritatea și-au menținut atitudinea și poziția inițială.

Este necesar să tratăm cauzele reticenței și reținerii față de antrenamentul psihologic:

Cunoașterea insuficientă a domeniului. Mai direct spus, mulți oameni nu știu ce este pregătirea psihologică pentru performanță. Și nu este cazul să învinuim pe cineva pentru asta. Pornind de la o minimă deschidere și curiozitate lucrurile pot fi schimbate.

Confuziile care există, încă, între profesiile de psiholog, psihoterapeut și psihiatru, dar și altele mai nou apărute, pe care nu le menționez aici, pentru a nu complica și mai mult lucrurile.

Preconcepția că doar cei care sunt ”nebuni” merg la psiholog/ psihoterapeut.

Teama de părerea celorlalți.

(Dacă mai cunoști și altele, te rog să mi le semnalezi.)

Sunt destul de mulți părinți care nu știu despre ce este vorba în antrenamentul psihologic și psihologia performanței, și cum pot fi aplicate în domeniul în care se antrenează copiii lor.

Sunt profesori și antrenori cărora le prinde bine actualizarea/ completarea informațiilor în vederea schimbării perspectivei și a atitudinii față de antrenamentul psihologic.

Iar mulți copii și adolescenți – care ar avea cel mai mult de câștigat din pregătirea psihologică – iau contact cu psihologia abia când ajung la liceu, conform programei școlare.

Cei care au de suferit cel mai mult ca urmare a celor expuse mai sus sunt copiii și adolescenții. Fie se luptă cu probleme pe care le-ar putea depăși mult mai ușor prin antrenament psihologic (în unele cazuri inclusiv prin psihoterapie), fie nu își pot utiliza și dezvolta suficient talentul din cauza interferențelor pe care nu știu să le gestioneze (cum sunt avalanșa de gânduri negative, emoțiile destabilizante – ca să le numim pe unele din cele mai cunoscute și mai ușor de identificat de către aceștia). Dar sunt muuult mai multe aspecte pe care le luăm în calcul în pregătirea psihologică pentru performanță și viață bună împreună.

Nu doar copii și adolescenții suferă, ci și părinții. Mulți sunt chinuiți de neputința în a-și ajuta copiii. Vestea bună este că împreună putem. Cu răbdare și consecvență. Dar este necesar să începem de undeva.

De asemenea, am întâlnit antrenori care se necăjesc când sportivilor nu le ies temele de lucru de la antrenamente sau pierd [aparent] inexplicabil la concursuri și competiții. Cei care au avut deja o colaborare bună cu un psiholog specializat în psihologia performanței au observat în timp beneficiile. Pentru sportivi și pentru ei.

IMPORTANT

Deși în cazul lor necesitatea este cea mai mare, nu doar copiii și adolescenții care se pregătesc intensiv, consecvent pentru performanță într-un anumit domeniu de activitate au nevoie de antrenament psihologic. Și celorlalți copii și adolescenți le este de folos, pentru că în viață se întâlnesc cu situații în care într-un fel sau altul este necesar să performeze: de la ”banalele” teste școlare la examenul național, bacalaureat, admitere, licență etc. Și în tot acest timp vreți o dezvoltare armonioasă și să aveți viață bună împreună, nu?

CONȚINUTUL CURSULUI

Experiențe

Experiențe

 • Stabilirea de obiective SMARTER legat de activitatea orientată către performanță
 • Managementul stresului
 • Gestionarea emoțiilor
 • Tehnica de relaxare musculară și mentală progresivă
 • Tehnica de punere rapidă în stare mai bună în momentele importante (ancorare în stare resursă)
 • Reglarea activării
 • Exersarea dialogului interior constructiv (self-talk)
 • Antrenarea concentrării (în context individual și de grup)
 • Tehnici de vizualizare (imagerie mentală)
 • Tehnici motivaționale
 • Explorarea potențialului, talentelor, aptitudinilor
Constientizare

Conștientizare

 • Importanța stabilirii obiectivelor SMARTER și a urmăririi progresului
 • Pe ce se bazează succesul în pregătirea pentru performanță
 • Ce este de fapt performanța
 • Formula performanței
 • Elementele pregătirii pentru performanță
 • Abilitățile psihologice de bază (relaxare fizică și mentală, dialog intern constructiv, reglarea activării, vizualizare, concentrare) și tehnicile asociate
 • Nivelurile învățării și schimbării
 • Relațiile multiple care influențează pregătirea pentru performanță și viața elevilor Tipuri de abordări în antrenamentul psihologic pentru performanță și viață bună
Optimizare

Optimizare

 • Obiective de antrenare a elevilor în scopul obținerii performanței școlare
 • Obiective de dezvoltare a abilităților de comunicare ale elevilor.
 • Obiective de îmbunătățire a relațiilor interpersonale și a colaborării dintre elevi.
 • Obiective de îndrumare a elevilor către menținerea sănătății și starea de bine.
 • Obiective de menținere a sănătății și pentru starea de bine a cadrelor didactice.

DE UNDE ÎNCEPEM

➡️ Primul pas este o conversație telefonică. Lămurim toate aspectele necesare și explorăm posibilitățile de colaborare.

ASPECTE ORGANIZATORICE

Locul de desfășurare

➡️ FIZIC – pus la dispoziție de către instituția de învățământ și agreat de către furnizor.
În cazul în care sala de curs va fi închiriată de prestator, costurile vor fi adăugate la prețul cursului și vor fi suportate de beneficiari.
➡️ Online (în mod excepțional, pentru grupele de participanți cu care nu poate fi organizat cursul în formatul cu prezență fizică).

Data de desfășurare

➡️ Cursurile realizate în cadrul instituțiilor de învățământ vor fi planificate de comun acord, împreună cu reprezentanții acestora/ reprezentanții participanților.

Durata

➡️ 3 ore.

Preț

➡️ Preț standard: 300 lei
➡️ 50% reducere pentru participanții la programele organizate anterior de către furnizor.

Participanți

Cadre didactice din învățământul preuniversitar, cu prioritate din învățământul gimnazial și liceal.

Pentru adaptarea cât mai bună a conținutului la specificul activității de învățământ, este de preferat ca grupele de curs să fie formate din cadre didactice din același ciclu de învățământ.

Varianta alternativă acceptată este ca grupa de participanți să fie formată din cadre didactice din cicluri de învățământ consecutive (primar și gimnazial, respectiv gimnazial și liceal).

Numărul de participanți/ grupă de curs: minim 10, maxim 30.

Adeverințe de participare

Participanții primesc adeverințe de participare în care sunt menționate orele formare profesională.


Înscrierea și rezervarea participării la cursurile de introducere în antrenamentul psihologic va fi efectuată pe baza informațiilor menționare în continuare, pe care le puneți la dispoziția prestatorului la adresa de e-mail antrenamentpsihologic @ gmail.com.

Prin transmiterea către prestator (Zaharia Răzvan-Gabriel – Cabinet Individual de Psihologie) a informațiilor solicitate de acesta declar că am luat la cunoștință de pe website-ul antrenamentpsihologic.ro de Termenii si Condițiile privind colectarea și procesarea datelor cu caracter personal, pe care i-am citit și înțeles și cu care sunt de acord și îi accept în mod expres și în integralitate, confirmând că informațiile cuprinse în acești Termeni și Condiții au fost exprimate într-o manieră transparentă, clară, concisă, inteligibilă, ușor accesibilă și într-un limbaj clar si simplu.


Înscriere

Clientul transmite solicitarea de înscriere la curs la adresa de e-mail antrenamentpsihologic @ gmail.com, împreună cu următoarele informații:

 • Numele și prenumele din CI
 • CNP
 • Adresa completă din CI
 • Numărul de telefon
 • Ciclul de învățământ în care predă și materia; dacă predă disciplina consiliere și dezvoltare personală/ orientare (dirigenție)

Rezervare

După primirea tuturor informațiilor solicitate pentru înscriere și analiza acestora, furnizorul comunică clientului decizia cu privire la rezervarea locului în vederea participării la curs.

Plata

Achiziționarea cursului se face prin achitarea contravalorii acestuia de către client, după ce a fost informat cu privire la data efectivă de desfășurare a cursului.

Plata poate fi efectuată

➡️ Online prin card Pluxee (tichete sociale pe suport electronic pentru primele de carieră didactică), utilizând linkul de plată unic primit de la furnizor (serviciul eCommerce de la Banca Transilvania)
➡️ Prin transfer bancar conform informațiilor din factură.

Clientul va informa furnizorul după ce efectuează plata cu cardul sau îi transmite transmite OP, după caz.

🌟 În anul 2023 am realizat o serie de ateliere de antrenament psihologic împreună cu copiii, adolescenții, părinții și profesorii interesați de introducere în psihologia performanței și a vieții bune.

În acest articol poți afla mai mult despre cum am lucrat cu cca. 400 de elevi într-o săptămână și o zi, în cadrul Programului național ”Școala altfel”:

ACȚIONEAZĂ

Participarea la cursul introductiv este o bună ocazie să descoperi utilitatea antrenamentului psihologic.

De asemenea, în calitate de profesor poți să facilitezi organizarea cursului pentru adolescenți și părinți. Acesta este alcătuit din două module interconectate, la care ești binevenit(ă), desigur!

➡️ Introducere în antrenamentul psihologic pentru ADOLESCENȚI
➡️ Introducere în antrenamentul psihologic pentru PĂRINȚI

Spune mai departe! E ușor să faci bine, și pentru ceilalți, și pentru tine! Mulțumesc! 🌞